Het afleggen van de geloofsbelijdenis

(De verklaring in het openbaar van Het geloof in God en Zijn profeet, gebeurt meestal in de moskee na het vrijdagsgebed maar het hoeft niet per se in een moskee te gebeuren als het maar publiekelijk gebeurd is.)

Dit is de meeste eenvoudige van de vijf zuilen van de islam, toch is het ook het meeste spraakmakende onderdeel, en de veroorzaker van bijna alle conflicten die te maken hebben met de discussie over in wie geloven moslims. Moslims vinden dat zij in God geloven en dat “de God” waarin zij geloven dezelfde is als die waarin christenen en joden geloven.

Maar christenen en joden zijn van mening dat moslims niet in God geloven maar in Allah! en daarom behoren zij niet tot dezelfde God van de christenen en de joden. Toch vinden sommige christenen dat moslims daadwerkelijk tot de zogenaamd “Monotheïstische godsdiensten” behoren.

Maar wat zegt iemand om moslim te zijn of te worden? Hij moet hardop spreken en het volgende zeggen: Ik getuig dat God de Enige God is, dat er geen andere god is, en dat Mohammed Gods Profeet is. (Samengevat: het geloof in God en zijn Profeet), dus letterlijk: Ik getuig dat er geen andere god dan God is en dat Mohamed zijn profeet is.

Arabische imams weigeren de getuigenis bij niet Arabische sprekenden in een andere taal te accepteren, en eisen dat het in het Arabisch moet! Dat werpt mijns inziens een rare licht op de universele boodschap van de islam omdat niet moslims alles in het Arabisch moeten zeggen terwijl zij de taal niet spreken en meestal niet begrijpen. Dat betekent ook dat al die imams en moslimgeleerden geen vertrouwen hebben in niet Arabischtalige mensen en dat is op zich al tegenstrijdig met de boodschap van de islam. Dit is volgens mij ook de oorzaak van de eeuwige probleem tussen moslims en niet moslims die zeggen dat moslims niet in God geloven maar in Allah.

Voor mensen die de geloofsbelijdenis in het Arabisch moeten afleggen terwijl zij het Arabisch niet beheren (en volgens mij is dat onjuist en het moet in eigen taal of een anderen taal dat de persoon beheerst, afgelegd worden) is de fonetische transcriptie als volgt: (Ashadoe al-la Ilaha Il-la Allah; wa anna Mohammadan Rasoeloe-llah).