De fundamenten van de islam

De islam is gebaseerd op 5 fundamenten of basis, ook bekend als “De vijf Zuilen” van de islam.

De vijf (basis)zuilen van de islam zijn:
1. Het afleggen van de geloofsbelijdenis, die leert dat God de Ene en Enige God is, dat er geen andere God is, en dat Mohammed Gods Profeet is. (Samengevat: het geloof in God en zijn Profeet)

2. Het gebed, vijfmaal per dag.

3. Het betalen van ‘de zakat’, een soort belasting in de vorm van een ‘sociale premie’.

4. Het vasten tijdens de maand die in het Arabische kalenderjaar ‘Ramadan’ heet.

5. De pelgrimstocht naar Makkah (Mekka), af te leggen door iedere moslim die daartoe in staat is.

(Zie verder per zuil).