Introductie

Allah .. Wie is dat?

Allah .. Wie is dat? Is dat God .. Gott .. Dieu .. Dios .. Deo .. en wat nog meer? Een taalprobleem is veranderd in een theologisch conflict. Waarom geloven moslims niet in “God” volgens de westerse Islamologen en Islamofoben? Sinds meer dan 400 jaar geleden kwamen Nederlanders en andere Europeanen in contact met moslims in verschillende landen in …

Lees verder »

De islam, wat is dat?

De islam is de godsdienst van de moslims. Het Arabische zelfstandig naamwoord ‘islam’ betekent ‘vrede stichten’ of ‘het zich op vreedzame wijze aan God overgeven’. Islam betekent, in andere woorden, de algehele overgave van het eigen ik aan de Ene en Enige God, de “God der werelden, onze wereld en de wereld van andere wezens” (*1). Het woord ‘moslim’, afgeleid …

Lees verder »

De fundamenten van de islam

De islam is gebaseerd op 5 fundamenten of basis, ook bekend als “De vijf Zuilen” van de islam. De vijf (basis)zuilen van de islam zijn: 1. Het afleggen van de geloofsbelijdenis, die leert dat God de Ene en Enige God is, dat er geen andere God is, en dat Mohammed Gods Profeet is. (Samengevat: het geloof in God en zijn …

Lees verder »