De vernietiging van de Wereld .. Wie is verantwoordelijk?

Hoe wordt de wereld vernietigd?

In de Koräan (17:16) zegt God het volgende:

En als Wij een dorp willen vernietigen, dan bevelen Wij hen die daarin in weelde leven; maar zij begaan daarin zware zonden, zodat het woord (van de bestraffing) terecht is, vervolgens vernietigen Wij het  volledig.

Wat betekent dit? Ik ben geen theoloog, islam kenner of islamoloog, maar een moslim die de islam goed kent en Gods woord redelijk snapt en op een simpele manier probeert het te verduidelijken. Hier is een poging tot uitleg.

En als Wij (God) een dorp willen vernietigen, (het woord “dorp” in de Koräan betekent “dorp”, “stad”, “land” en of “wereld”) de juiste betekenis wordt aan de hand van het onderwerp vastgesteld.

Ook de zin “Willen vernietigen” betekent ook “besloten hebben het te vernietigen”. Maar waarom zou God de wereld vernietigen? In de theologische literatuur zijn er genoeg voorbeelden en oorzaken en die vinden wij in alle religies (de monotheïstische) en dat gaat altijd over het einde van de wereld.

Maar het gaat hier over (een “dorp”, “stad”, “land” en of “wereld”), dus niet perse het einde van de Wereld. Dat betekent dat het hier om een tijdelijke straf gaat (tussen vonnis! voorwaardelijke straf! ernstige waarschuwing!) en niet een eindoordeel of definitieve straf.

Dus, als Wij (God) een (…) willen vernietigen, dan bevelen Wij hen die daarin in weelde (of in luxe) leven (om God te gehoorzamen) en het dorp/ stad/ land duurzaam te beheren en gerechtigheid te betrachten; dan zijn ze toch immoreel en in strijd met Gods woord bezig, dan wordt Gods woord op haar van toepassing, dan wordt haar lot bewaarheid, dan hebben we het (dorp, stad, aarde) volledig vernietigd.

Omdat het een klassiek oude Arabisch is wordt het op verschillende manieren begrepen, en vooral door mensen die met alles en iedereen de spot drijven en die kunnen wij nooit serieus nemen.

Maar om het in simpel taal te vertalen en begrijpelijk te maken, kan ik het volgende zeggen:

God beveelt de mensen hun zaken en Gods zaken niet te veel uit elkaar te splitsen of te scheiden, God beveelt de mensen (de heersers zowel op lage niveau “dorpen en steden”als op hoog niveau “landen of continenten”) om die gebieden waarin zij leven duurzaam te beheren volgens de aanbevelingen van God recht toe te passen (gerechtigheid, gelijke behandeling voor iedereen) en het land goed te beheren zodat het vruchtbaar wordt en voldoende gewassen produceert om het volk (de volkeren) mee te laten profiteren en niet wat tegenwoordig gaande is (oorlogen, vernietiging van land en zee en tropische wouden, plastic soep in de zee, vernietigend wapens gebruiken etc. – alles valt onder de term: machtsmisbruik) waardoor het gehele leven van alles en iedereen dreigt vernietigd te worden.

Samenvatting

Dus God beveelt iedereen zijn dorp of land duurzaam te beheren maar de immorele leiders en heersers gaan juist te keer, tegen Gods opdracht in, dan verdient dit dorp .. land etc. te worden vernietigd en Wij (God) gaan het vernietigen. De kernvraag hier is: wil God de aarde vernietigen en daarom stuurt Hij al die ellende op ons (de mensen) af? of wil God de ongehoorzame heersers en hun dienaren straffen? Het antwoord op de vraag is heel simpel als wij weten wat God ons (de mensheid in het geheel en niet alleen de moslims) bevolen heeft! Hier is een vers van velen die over de geboden van God:

(Waarlijk, God beveelt rechtvaardigheid en het goede. En Hij (beveelt) hulp aan de verwanten en verbiedt onzedelijkheden, het verwerpelijke en opstandigheid. Hij waarschuwt jullie, zodat jullie daar acht op slaan) (16-90), dus, God beveelt de mensen om het goede te doen, en als de mensen dat niet doen dan volgt een straf en niet dat God de aarde wil vernietigen en daarom beveelt hij de rijken om onrecht te doen dan heeft Hij een goede reden om ze te bestraffen.

De vraag nu is: is de Corona aanval een teken? of een waarschuwing? of het begin van een zware straf? of is het allemaal een toeval? Wie kan het zeggen?

 

Het bovenstaande is een uitleg van een vers (17:16) in de Koräan. moslimgeleerden en of Imams etc. schrijven boeken over dit onderwerp maar niet iedereen begrijpt het omdat zowel de oorspronkelijke tekst als de uitleg ervan zodanig moeilijk geschreven zijn zodat het uiteindelijk niet voor de gemiddeld lezer te begrijpen c.q. te bevatten is. Ik heb mijn best gedaan om het zo duidelijk en simpel mogelijk te maken. Opmerkingen, notities, andere ideeën zijn uiteraard welkom.