Het Vasten

De nacht van de Vaststelling

(Calligrafie: de nacht van de Beschikking is waardvoller dan 1000 maanden) De nacht van de 27ste dag van Ramadan heeft een heel belangrijke positie binnen het gehele Arabische kalender of het gehele jaar, het wordt ook officiëel heel plichtig gevierd en dat gebeurt in alle islamitische landen ongeacht de richting of de sekte. Door deze bijzondere positie van deze bijzondere …

Lees verder »

Het vasten van Ramadan

Ramadan is de naam van de negende maand van het islamitisch kalenderjaar. Omdat de openbaring van Gods woord aan de profeet Mohamed, vastgelegd is in het Heilige Boek de Koräan, een aanvang vond in die maand, is Ramadan de heiligste maand van het islamitische jaar. De meest moslims weten dat de Koräan in Ramadan nedergezonden is, maar niet dat ook …

Lees verder »