De nacht van de Vaststelling

(Calligrafie: de nacht van de Beschikking is waardvoller dan 1000 maanden)

De nacht van de 27ste dag van Ramadan heeft een heel belangrijke positie binnen het gehele Arabische kalender of het gehele jaar, het wordt ook officiëel heel plichtig gevierd en dat gebeurt in alle islamitische landen ongeacht de richting of de sekte. Door deze bijzondere positie van deze bijzondere nacht, hebben wij het verhaal van deze nacht in een apart onderwerp gehouden zodat het voor geïnteresseerden makkelijk te volgen wordt.

Deze nacht heet in het Arabisch (Lailato Al qadr), het woord Lailat-o betekent: de nacht-van, en Al Qadr heeft veel betekenissen, wat in de Koräan staat betekent “de vaststelling” of “de beschikking”. Dat houdt in dat het de nacht is waar God heeft vastgesteld of beschikt dat de Openbaring van de Koräan daarin begint.

De nacht van de 27 ste Ramadan, of (Lailato Al qadr) wordt beschouwd als de heiligste nacht van de Arabische kalender. Ook wel ‘de waardevolle nacht’ genoemd. Er zijn veel vertalingen voor de naam of de betekenis van die namen afhankelijk van geleerden, hun nationaliteit en achtergrond maar ook hun sektes of richtlijnen. Ik hou me hier aan de gangbare uitleg volgens de tekst en de taal.

In deze nacht bracht de engel Jibrail (Aartsengel Gabriël) de eerste openbaring van de heilige Koräan (het heilige boek van de moslims) over aan de profeet Mohammed.

Lailato Al Qadr: Waardevolle Nacht

Het woord Qadr heeft meerdere betekenissen zoals:

  • Het vaststellen van een bepaalde maat; de vaststelling; de beschikking;
  • de maat;
  • Geweldig, waardevol

Het woord ‘Lailat’ betekent letterlijk ‘Nacht’. In soera (hoofdstuk) nr. 97 genaamd: ‘Al-Qadr’ van de Koräan zegt God het volgende:

“Waarlijk, wij hebben hem nedergezonden in de Nacht van de beschikking.

En wat doet u kennen wat is de nacht van de beschikking?

De Nacht van de Beschikking is beter dan duizend maanden.

In haar stijgen neder (: dalen) De engelen en de Geest (: de engel Gabriël) met verlof van hun Heer, krachtens elke bestiering (: voor elke beschikking).

Heil is zij tot de opgang van de dageraad.”

De maand Ramadan is van grotere waarde dan de andere maanden en Lailato Al Qadr (de Waardevolle Nacht) is waardevoller dan duizend maanden samen. Niet iedereen heeft het geluk om duizend maanden te leven, maar God geeft de mens ieder jaar weer de kans deze nacht waardevol met aanbidding van God, door te brengen.

(Een uitspraak van de profeet Mohamed: wie de plichten van de nacht van de Beschikking met oprechtheid en toewijding vervuld, werden zijn voorafgaande zonden vergeven)

Met andere woorden: Iemand die in deze nacht zijn “religieuze” plichten volgens de regels vervuld, en zijn daden worden geaccepteerd, is hij/ zij gelijk aan iemand die duizend maanden lang deze plichten heeft voldaan.

Waar komt de vergelijking van de duizend maanden vandaan? is een ander verhaal en wordt vervolgt.