Islam en de medische wetenschap

De rol van de Islamitische geleerden in de ontwikkeling van de gezondheidszorg.

Nur-al-Din ZH te Damascus

Zoals al eerder vermeld, was ik niet van plan te schrijven over Islamitische geleerden en hun rol in de ontwikkeling van de gezondheidsleer en –zorg. Bij het zoeken naar referenties en teksten voor mijn scriptie viel het me op dat er bijna niets in het Nederlands te vinden is. Enkel een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 1916 …

Lees verder »

Medische ethiek .. Wie behandelt wie?

Zowel van Nederlandse zijde a1s van islamitische zijde zijn er veel verwarringen over de behandeling van patiënten. Vooral in verband met de behandeling van vrouwen. Het is van belang hier te vertellen dat na het begin van de islam er geen sprake was van de aanwezigheid var een vrouwelijke arts. Bij mijn studie over/ van dit onderwerp (de medici bij …

Lees verder »

Abortus provocatus in de Islam

Introductie: Onder de term abortus provocatus of Abortusarts provocatus, wordt verstaan het opzettelijke vruchtafdrijving of zwangerschapsafbreking. Het is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door medisch ingrijpen (door een arts). In gewoon Nederlands wordt meestal kortweg de term abortus gebruikt voor deze handeling. Het woord ‘abortus’ betekent in de medische terminologie alleen voortijdige geboorte of miskraam. …

Lees verder »

Anticonceptie en geboorteregeling

anticonceptie

Voor de islam was het de gewoonte dat men bij seksuele contacten de vrouwen “onthoudt” (*1). Later werd over onthouding gesproken in aanwezigheid van de profeet Mohammed. Hij vroeg waarom onthouding? Men antwoordde: wij vrezen voor de kinderen van onze vrouwen. (Daarbij wordt bedoeld dat als een vrouw zwanger wordt terwijl zij een ander kind met de borst voedt, stopt …

Lees verder »

Geboorteregeling in de islam

geboorteregeling

Dit onderwerp heeft altijd verwarring en moeilijkheden veroorzaakt, niet alleen hier in Nederland, maar zelfs in de landen waar de moslims vandaan komen. Als er moslims zijn (ongeacht hoeveel) die bepaalde regel(s) volgen, dan moet men eerst zeer zorgvuldig uitzoeken of deze regel correct is geïnterpreteerd, alvorens te zeggen: “dat is een islamitische regel”. Wanneer een moslim een fout begaat …

Lees verder »

De Islam en medische wetenschappen

Hoofdstuk 6. De Islam en medische wetenschappen. Om te beginnen wil ik graag duidelijk maken dat ik niet op zoek ben naar bewijzen dat de Koräan een of (het enige echte) ‘Godsboek’ is zoals anderen dat steeds doen. Ik wil alleen laten zien dat veel van de honderden jaren later ontdekte feiten al in de Koräan vermeld stonden. Dat kan …

Lees verder »