anticonceptie
anticonceptie

Anticonceptie en geboorteregeling

Voor de islam was het de gewoonte dat men bij seksuele contacten de vrouwen “onthoudt” (*1). Later werd over onthouding gesproken in aanwezigheid van de profeet Mohammed. Hij vroeg waarom onthouding? Men antwoordde: wij vrezen voor de kinderen van onze vrouwen. (Daarbij wordt bedoeld dat als een vrouw zwanger wordt terwijl zij een ander kind met de borst voedt, stopt de melktoevoer en krijgt het kind te weinig voeding) Toen zei Mohammed dat als dat nadelig was, het ook nadelig zou zijn voor de Perzen en Romeinen. Mohammed heeft zijn mening gebaseerd op hetgeen in andere landen gebeurde (Perzië en het Romeinse Rijk), en daarmee heeft hij geen toestemming gegeven, maar ook geen verbod aangekondigd. Hij heeft het overgelaten aan de medici en de omstandigheden waarin de mensen verkeerden.

Ook heeft Mohammed verboden gesteld dat men zich onthoudt zonder toestemming van de vrouw als zij vrij is (geen slavin) en dat betekent dat hij niet tegen onthouding was.

Daarmee kunnen wij dit onderwerp beperken (gezien de grote hoeveelheid informatiebronnen) tot de volgende resultaten:

  • Geen van de geleerden vertelt dat onthouding verboden is, zolang twee mensen (echtpaar) dat accepteren.
  • De verhalen over het toestaan van de onthouding kwamen via 10 volgelingen van Mohammed (het wordt al betrouwbaar geacht als hetzelfde verhaal door twee volgelingen verteld wordt).
  • Dat het beste is om te volgen wat de medici tot nu toe hebben bereikt, zodat men niet zwanger wordt, en niet hoeft over te gaan tot abortus (“voorkomen is beter dan genezen”)
  • Om Gods opdracht te volgen in verband met de borstvoeding van de kinderen (2 jaren) moet de vrouw in die periode niet zwanger raken!!.

De medische wetenschap is nu ver gevorderd. Er zijn verschillende mogelijkheden tot anticonceptie. Deze zaak is echter aan de medici overgelaten en Al-Azhar bemoeit zich er niet mee, wat de artsen goedvinden is goed en wat zij niet goed vinden is niet goed. Op grond daarvan zijn alle op de markt te verkrijgen artikelen voor de anticonceptie toegestaan mits de overheid (ministerie van volksgezondheid) er goedkeuring voor heeft gegeven. Verder zijn de volgende twee punten van belang:

  • Dat in de Koräan niets over onthouding en anticonceptie is verteld
  • Dat de profeet Mohammed zei in een “verzekerde juiste uitspraak”: de slechtste toestand is het hebben van veel kinderen met weinig geld (lees: terwijl men geen of weinig geld heeft om ze te onderhouden).

Door de laatste uitspraak van Mohammed heeft Al-Azhar een verschil gemaakt tussen geboorteregeling en geboortebeperking.

Wat is het verschil tussen geboorteregeling en geboortebeperking? 

In de christelijke landen maakt men geen verschil tussen beide termen (geboorteregeling en geboortebeperking), in de islamitische landen wel. Uitgaande van Mohammeds’ uitspraak: ‘de slechtste toestand is veel kinderen met weinig geld.’ Als iemand veel geld heeft kan hij zich meer kinderen veroorloven dan iemand met weinig geld. Als iemand weinig geld heeft kan de opvoeding niet goed zijn. Als de geboorte geregeld wordt aan de hand van inkomen, dan is dat geboorteregeling.

Als iemand veel geld heeft en zegt: ‘ik wil maar twee kinderen, dat is genoeg’, wordt dit veroordeeld en verboden omdat dit “geboortebeperking” is.

 

(*1) Zie Islam en gezondheidszorg, notitie (*1).