De Zakat

De betaling van de Zakat

De Zakat is geen belastingplicht in staatsrechtelijke zin. De Zakat is een plicht des geloofs, een betaling van een vast jaarlijks (minimum-)percentage aan geld of goederen, dat de gelovige als moslim verschuldigd is aan de behoeftigen van de samenleving. Datgene wat aan waarde in geld, roerende of onroerende goederen overblijft nadat iemand aan alle in een jaar voorkomende geldelijke verplichtingen …

Lees verder »