De dagelijkse gebeden (Salat)

De islam schrijft moslims voor vijf maal daags te bidden: bij zonsopgang, het middaguur, in de namiddag, bij zonsondergang, en ‘s avonds. Voor het gebed zelf bestaan rituele voorschriften, en ook voorafgaand aan het bidden dienen een aantal rituele handelingen te worden verricht.

De gelovige, die zich in gebed tot God richt, mag dat alleen doen met de geestelijke en lichamelijke gesteldheid die past bij het vervullen van een heilige plicht. Reiniging van het lichaam hoort bij het gebed.

In alle gevallen worden handen en armen tot aan de elleboog, neus en mond, en de voeten tot aan de kuit, grondig met water gereinigd als voorbereiding tot het gebed. Heeft men ontlasting gehad, of geplast, dan moeten ook de bij die onvermijdelijke handelingen betrokken lichaamsdelen grondig met water worden gewassen. Het vegen met toiletpapier is dus niet genoeg. Wie even nadenkt begrijpt waarom. Het grondig wassen van het hele lichaam, zeg maar flink schrobben onder de douche, is voorafgaand aan het gebed vereist na geslachtsgemeenschap en zaadlozing.

De gelovige, die door omstandigheden niet de beschikking over schoon water heeft, of die zich door ziekte niet kan wassen, kan volstaan met een aantal symbolische handelingen. De islam is een geloof, dat het de gelovigen nooit onnodig moeilijk maakt. Geen gebed heeft echter ‘geldigheid’ zonder dat het verricht is met de bij aanvang in gedachten gevormde passende bedoeling. Reinheid van geest is voor het verrichten van de islamitische gebeden nog belangrijker dan lichamelijke reinheid.

Uitzonderingen:

Mensen die ziek zijn vooral chronische zieken die last hebben van rugpijn of gewrichtspijn mogen het gebed op hun “een” stoel doen dan hoeven zij niet te knielen en alle bewegingen die eventueel pijn veroorzaken hoeven zij niet te doen. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen die niet makkelijk kunnen bewegen.

Op de website zullen wij afbeeldingen laten zien om het makkelijk te maken voor mensen die zich niet makkelijk kunnen voorstellen hoe dat wel gaat.