الإسلام والرعاية الصحية

De Islam en gezondheidszorg

      1. Opdrachten van medische aard

Wassen (zie De 5 zuilen – De dagelijkse gebeden (Salat))

Ritueel wassen (2, 4)

Ritueel wassen is alleen vereist in gevallen dat men ‘onrein’ wordt geacht. Dat is wanneer men volledig seksueel contact heeft gehad, in geval van bloedverlies (operatie, bloeding/bloedstorting, wonden etc.), de vrouw in de menstruatie periode, in geval van zaadlozing bij mannen ongeacht de oorzaak ervan.

Verhalen als ‘Heeft men varkensvlees gegeten of alcohol gedronken dan is het hele lichaam onrein voor de duur van 40 dagen en gedurende die onreinheidsperiode kan men geen religieuze verplichtingen uitvoeren’ zijn onzinnig en slaan nergens. Het is gebaseerd op verkeerde uitleg door extremistische en/of radicale moslims. Er is een verhaal over de profeet en zijn volgelingen, zij vroegen hem: “we hebben buren van de Schriftlieden (joden en/of christenen) en zij hebben pannen en drinkvaten en zij koken varkensvlees en drinken alcohol daarin, mogen wij die ook gebruiken of niet? De profeetzelf zeide: Als jullie andere pannen en vaten kunnen vinden dan moeten jullie deze gebruiken, anders moet de pannen en vaten van de buren eerst met water afwassen en dan erin koken.”

Menstruatie

Gedurende de menstruatie van de vrouw gelden de regels genoemd onder Ritueel wassen. Ze mag niet bidden, vasten, ze mag de Koräan niet lezen en niet als getuige bij de rechtbank optreden (let op: het betreft islamitisch rechtbanken die volgens de sharia werken. Deze zijn in de meeste islamitische landen afgeschaft en vervangen door de civiele rechtbank). Alleen voor het vasten moet zij na het einde van de vastenmaand Ramadan de dagen inhalen welke zij niet gevast heeft.

De man mag gedurende deze periode geen seksueel contact hebben met de vrouw: “En zij zullen U vragen(stellen) over de bloeding der vrouwen. Zeg: dat is letsel, onthoudt (*1) dus van de vrouwen tijdens de bloeding en nadert haar niet, totdat zij rein zijn geworden. Maar wanneer zij zich gereinigd hebben, komt dan tot haar zoals God U bevolen heeft. God bemint waarlijk hen, die zich berouwvol tot hem keren, bemint hen, die zich reinigen”.

Deze opdracht behoort in feite niet alleen tot de hygiënische opdrachten, maar ook tot de preventieve geneeskunde. Aangezien ongeveer 1300 jaar nadat die opdracht opgeschreven is, bekend werd dat het bloed van de menstruatie in de meeste gevallen een groot bacterieel spectrum heeft, dat bepaalde infectieziekten of ontstekingen bij de man kan veroorzaken. Bovendien constateren gynaecologische studies dat de uterus en soms de vagina van de vrouw een ontsteking op kan lopen tijdens de menstruatie en dat seksueel contact met de vrouw een gevaar voor haar en niet alleen voor de man betekent.

Circumcisie en de relatie tot penis carcinoom (23, 24, 26)

Circumcisie is verplicht voor jongens en wordt meestal vanaf de 7de dag na de geboorte verricht. (Het wordt vanuit traditionele achtergronden aanbevolen voor meisjes, maar dat wordt nog maar zelden gedaan, bovendien is het geen eis in de islam). De statistieken van de laatste jaren zijn heel duidelijk in verband met “Phimosis, paraphimosis, strangulatie, balanitis en “early and advanced carcinoma of penis” en dat die ziekten typische ziekten voor de niet besneden mannen zijn. Carcinoma of penis vormt 1% van de totale carcinoma gevallen in de U.S.A. (26)

Ernst Oppenheimer schrijft dat carcinoma of penis praktisch niet bekend is bij “circumcized men”. Cancer research UK is van mening dat het percentage peniskanker bij hen waar de circumcisie binnen de eerste tien jaar is verricht, hoger is dan wanneer het in de eerste twee weken na geboorte is gedaan. Moslimjongetjes ondergaan deze ingreep in de eerste weken of maanden na geboorte. (*2)

Quarantaine

Het idee van de quarantaine is van oorsprong een Islamitisch idee is (*3), (27).

1400 jaar geleden zei de profeet Mohammed: “Als jullie horen dat de tyfus in een land is, dan gaan jullie naar dat land niet, en als het komt, terwijl jullie daar zijn, dan gaan jullie dat land niet uit. Ook zei hij: vlucht voor de lepra, zoals je voor de leeuw vlucht.

Ook met betrekking tot de dieren: pas nadat de Islam kwam ging men dieren houden ver van de huizen.

 1. Fraser Brockington (48) schreef: “Environmental hygiene, as conducted by the ancients and developed by the Arabs and in China, had little scientific background, except in the practice of inoculation against smallpox. Avicenna in his Qanon of Kanon (*4) is said to have recognized spread of disease by water. The Arabs described small pox, anthrax, measles and scabies as specific diseases, but with little change in public health practice, except perhaps to enhance the growing believe in contagion and the possibilities of preventing epidemic spread.”

 

 1. Opdrachten van socio-medische aard

Alcohol verbod

Hier wil ik geen lange verhandeling maken over alcohol en de problemen ten gevolge daarvan. Ik kan niets beter schrijven dan wat de Christenen zelfgeschreven hebben, zij leven met het probleem, maar ik sta erbuiten.

Ik wil hier alleen ingaan op de wijsheid van het verbod in de Islam, met een aantal opmerkingen en tabellen, die gebaseerd zijn op westerse studies en bronnen.

De chronologie is van belang, de teksten zijn de enige drie teksten in de Koräan die over de alcohol gaan. In de volgende tabellen zijn zij op chronologische volgorde geplaatst.

De relatie tussen Islam en medische wetenschap m.b.t. alcohol verbod.

Koräan Medische studies (28, 29, 30, 31)
“Ze zullen u ondervragen over de wijn en het gelukspel, zeg: in beiden is grote zonde en ook nuttigheden voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun nut, (2:219).
 • The most important actions of alcohol are on the central nervous system in which it causes depression and not stimulation.
 • The concept of higher levels of C.N.S. dominating lower levels is naive and it is now known that there is a complex interdependence of the various parts so that changes at one “level” affect function at other “levels”, “higher” or “lower” (Laurence). Dr. A. Tawab calls it “the irradiation action of alcohol” (29)
 • Alcohol, in ordinary doses, may act chiefly on the arousal mechanism of the brain stem reticular formation, direct cortical depression probably only occurs with high doses.
 • With increasing doses, the subject passes through all the stages of general anaesthesia and may die of respiratory depression.
 • Psychic effects are the most important socially, and it is to obtain these that the drug is habitually used in so many societies, to make social intercourse not merely easy but even pleasant.
“O gij, die gelooft, nader niet tot de salat, terwijl gij dronken zijt, zodat gij kunt weten wat gij zegt” (4:43).
 • Innumerable tests of physical and mental performance
  have been used to demonstrate the effects of alcohol.
 • Results show that alcohol reduces visual acuity and delays recovery from visual dazzle, it impairs taste, smell and hearing, muscular co-ordination and steadiness and prolongs reaction time. It also causes nystagmus and vertigo. At the same time the subject commonly has an increased confidence in their ability to perform well when tested and underestimate their errors, even after quite low doses. Attentiveness and ability to assimilate short and quickly to the decisions on continuously changing information decline.
 • All these are evidently highly undesirable effects when a person is in the position where failure to perform well may be dangerous.
Mohammed zei: “Wat de grote hoeveelheid ervan (iemand) dronken maakt, is de kleine hoeveelheid ervan verboden.”

M.a.w: Het innemen van een kleine hoeveelheid van een drank/ voedsel, is verboden indien een grote hoeveelheid daarvan iemand dronken maakt.

 • In general, it can be said that the weight of evidence points to a steady deterioration of driving skill and an increased ability to accidents which begins with the entry of alcohol into the blood and steadily increases with blood level.
 • There is now every reason to believe that, in general efficiency, both mental and physical, is reduced by alcohol in any amount, however small.
 • Alcohol brings disaster on the road less because of lack of skill than because of defective judgement in relation to skill.
 • Furthermore, let us recognize that the danger may be less from the few who have imbibed a lot than from the many who have taken a little.

Door alle genoemde problemen, complicaties en de organische ziekten die alcohol kan veroorzaken (in bijv. lever, maag, milt, hersenen etc.), bovendien de sociale problemen die het veroorzaakt, kan ik het verbod om alcohol te drinken absoluut aanvaarden. Dit verbod kwam in de derde opdracht in de koräan als volgt:

“O gij, die gelooft, de wijn en het gelukspel en de afgodsblokken en de lotspijlen zijn slechts een gruwel van het maaksel van de duivel, ontwijkt dat dus; wellicht zult gij wel varen, de duivel wil slechts tussen U vijandschap en haat werpen terzake van de wijn en het gelukspel en Ulieden afhouden van de vermelding Gods en van de gebeden. Zult gij U dan onthouden!

Noot: Het woord ontwijkt is een vertaling van het Arabische woord dat in het Arabisch een scherpe opdracht tot het niet doen betekent, iets in de zin van “ervan af blijven”, of “laat het liggen” of “raak het niet aan”, en zult gij U dan onthouden?” is ook een vertaling van de Arabische tekst die in de werkelijkheid geen vraag stelt maar een opdracht geeft, in het Nederlands betekent het: U zult zich daarvan absoluut onthouden, maar in gewone taal is het te vergelijken met het tegen een kind zeggen: “wil je dat nou niet meer doen?”, dat is geen vraag die met Ja of Nee beantwoord wordt, maar alleen met Ja. Niet meer doen dus..

 

أنواع المشروبات الكحولية ونسبة الكحول فيها Verschillende soorten alcoholische dranken en de hoeveelheid alcohol percentages er van.
حدود تعاطي الكحول لقائدي المركبات Alcohol Limieten voor voertuigbestuurders.

 

نسبة الكحول وتأثيرها على قائد السيارة Alcohol percentage en de invloed daarvan op de autobestuurder
تأثير الكحول على المدمنين Effect van alcohol op verslaafden

 

Seksuele contacten in de Islam (3, 4, 6, 7, 13)

Binnen de Islamitische groepen.

Het enige toelaatbare seksuele contact in de Islam, is het contact tussen de man en de vrouw, die officieel in het huwelijk zijn getreden. Alle contacten daarbuiten worden als een grote zonde beschouwd en zijn strafbare feiten volgens de Islamitische en ook volgens de algemene civiele wet.

De homoseksualiteit (vrouwelijk of mannelijk) is ook verboden en strafbaar, Homoseksuelen worden voor de militaire dienst afgekeurd. Masturbatie is ook een zonde volgens de Islam maar in de civiele en Islamitische wet is er geen straf voor.

De maagdelijkheid van een meisje is het enige bewijs dat ze geen intiem contact met een man gehad heeft. Een man die met een meisje trouwt en ontdekt dat zij geen maagd is, heeft het recht een aanvraag tot echtscheiding in te dienen, de rechtbank stuurt het meisje dan naar de “Foreinsic Medicine Department”. Wanneer het onderzoek positief is, dan kan de rechter tot echtscheiding beslissen.  Dit betekent niet dat een meisje dat geen maagd is niet kan trouwen, maar ze moet haar aanstaande man duidelijk laten weten, dat ze geen maagd is. Als hij dat accepteert dan is er geen enkel probleem. De bedoeling van dit alles is dat het gezin een hechte eenheid moet vormen, de man moet niet naar een andere vrouw kijken en de vrouw moet niet naar een andere man kijken (zie sociale contacten).

Al deze dingen staan voorgeschreven in het volgende citaat: “En (mensen) die zeggen: Onze heer, schenk ons van onze echtgenoten en onze nakomelingen verkwikking en stel ons voor de vragenden voor een leiding” (25:74)

“En welke van hun eerbaarheden wel bewaren behalve jegens hun echtgenoten en wat hun rechterhanden bezitten, want dan zijn zij niet te laken.” (70:29-30; 25:5-6).

Noot: Bovenstaande beschrijving is zoals het heden ten dage toegepast wordt in islamitische landen. Daarmee is niet gezegd dat het op deze wijze in de oorspronkelijke (islamitische) wet is vastgelegd. De islam is zuiver, de culturele samenleving heeft er een eigen invulling aan gegeven. Deze interpretatie heeft zich ingebed in het dagelijks leven.

Vraag: in hoeverre worden deze vonnissen getoetst door een religieuze correct geschoolde imam/rechter?

Antwoord: In islamitische rechtbanken zitten rechters die alleen het islamitische recht kennen, maar in de civiele rechtbanken zitten rechters die het civiele recht kennen, in beide gevallen – afhankelijk van het land zelf en of het toegepast rechtssysteem – is de gerechtelijk arts degene die belast is met het leveren van de bewijslast. De rechters – in beide gevallen – moeten alleen vonnis uitwijzen gebaseerd op de bevindingen van de gerechtelijk arts.

“De overgegevene (de moslims) mannen en vrouwen en de gelovige mannen en vrouwen en de in ootmoed staande mannen en vrouwen en de oprechte mannen en vrouwen en de duldende mannen en vrouwen en de deemoedige mannen en vrouwen en de liefdegaven gevende mannen en vrouwen en de vastende mannen en vrouwen en de hun eerbaarheden bewarende mannen en vrouwen en de God veelmaals gedenkende mannen en vrouwen, voor hen heeft God vergeving bereid en ontzaglijk loon”. (33:35).

Volgens de Islam mag de vrouw haar schoonheid niet tonen aan mensen buiten de familieleden. Dat houdt in dat als de moslimvrouw op straat loopt, zij haar boezem,  bovenarmen en benen niet toont, zoals vrouwen in de Europese landen wel doen.

Er zijn vrouwen die regelmatig naar de kerk gaan, die ook ‘half naakt’ op straat lopen. Opmerkelijk is dat zij niet zó naar de kerk gaan. Waarom? Zij menen dat zij naar de kerk gaan om God te ontmoeten, daarvoor moeten zij zo waardig gekleed zijn. De moslims ontmoeten God in elk moment van hun Leven in en buiten de moskee, thuis, in het werk en zelfs in de bioscoop. Er wordt gezegd dat Christenen zich ingetogen kleden naar de kerk om niet op te vallen. De aandacht dient, volgens de religie, in de kerk op Christus te vallen en niet op jezelf. Wat je buiten de kerk doet, valt onder je eigen (fatsoens)normen. Bij voorbeeld: een bikini aan naar het zwembad, niet op straat. Toch zien wij in veel oosterse landen christelijke vrouwen die weigeren een bikini aan te doen als zij naar het strand gaan omdat zij vinden dat het “ minder of niet eervol is”. Conclusie: sommige zaken zijn of worden cultureel bepaald, in dit geval maakt het niets meer uit welke religie men aanhangt, zij (jodendom, christendom en islam) zijn allemaal hetzelfde en beoordelen de zaken op dezelfde manier, maar de mensen interpreteren en uitvoeren alles anders.

De kwestie van kleding is in de westerse landen geen religieuze regel maar wel in de Islamitische landen. Om dit voor de moslims duidelijk te stellen en om geen kans te geven zijn onwetendheid of vergeetachtigheid als argument te gebruiken, is deze opdracht in de Koräan duidelijk geschreven, zodat er geen twijfel mogelijk is: “Zeg tot de gelovige mannen, dat zij hun blikken neerslaan en hun eerbaarheden wel bewaren. Dat houdt hen reiner, God is wel onderricht van wat zij verrichten. En zeg tot de gelovige vrouwen, dat zij haar blikken neerslaan en haar eerbaarheden wel bewaren en dat zij haar tooi niet tonen. Tenzij wat daarvan zichtbaar is en laten zij haar sluiers over haar boezem slaan en haar tooi niet tonen tenzij aan harer echtgenoten of haar zoons, of de zoons harer echtgenoten of haar broeders of de zoons harer broeders en zoons harer zusters of haar vrouwen of wat haar rechterhanden bezitten (de slavinnen) of de mannelijke bedienden die vrij zijn van aandrift, of de kinderen die niet opmerkzaam zijn om de blootheden der vrouwen; en laten zij niet met haar voeten stampen opdat kenbaar wordt wat zij van haar tooi verborgen houden. En wendt U allen in berouwvolle inkeer tot God. O gij gelovigen, opdat gij wel moogt varen.” (24: 30-31).

Door die beperking van de seksuele contacten ontstaan bepaalde problemen die van belang zijn voor de Nederlandse samenleving (zie gezondheid en sociale problemen).

De regels van de seksuele contacten

Ofschoon de Islam nooit zegt dat seksuele contacten alleen voor de voortplanting bedoeld zijn (zoals de Christenen) zijn er bepaalde voorwaarden die niet mogen ontbreken, nl. een man heeft het recht om seksueel contact met zijn vrouw te hebben zoals hij en zij willen, het is echter verboden dat dat contact anaal wordt verricht. Anaal contact is niet alleen verboden, maar een vrouw, die dat accepteert is volgens de Islam in staat van echtscheiding, zelfs als zij door haar man gedwongen was. Later worden de man en de vrouw door God gestraft op grond van het feit dat zij ten eerste verkeerde contacten met elkaar gehad hebben, welke God verboden heeft en ten tweede hebben zij als echtpaar geleefd, terwijl zij in echtscheiding zijn. Andersom kunnen we zeggen dat een vrouw die door haar man wordt gedwongen om anaal contact te houden, het recht heeft een echtscheidingsprocedure tegen haar man aan te spannen en wanneer de “forensisch departement” met positief resultaat komt kan de rechter alleen maar akkoord gaan met de wil van de vrouw.

“Uw vrouwen zijn akker voor U? Zo komt dan tot Uw akker zoals gij maar wilt”. (2:223).

“Komt dan tot haar zoals God U bevolen heeft.” (2:222).

Verder mag men geen seksuele contacten met de vrouw hebben tijdens haar menstruatie (2:222). Niet alleen de vrouw tijdens haar menstruatie, maar de man en de vrouw zijn onrein na elk volledig seksueel contact. Hierbij dient men zich ook ritueel te wassen, anders blijft men onrein en dat is natuurlijk voor een praktiserend moslim een zeer onaangename zaak. Hij kan ook door de afwezigheid van wasgelegenheid onder zeer zware druk komen te staan, hij kan alle soorten psychische en psychopathologische symptomen manifesteren zonder dat hij echt ziek is, maar hij voelt het zelf ook niet en voor een arts kan dat erg moeilijk zijn, vooral als hij/zij de taal van die man niet spreekt en als hij zijn achtergrond niet kent. Men kan zich afvragen waarom zal zo’n geval voor een (goed)moslim erg moeilijk zijn? Het antwoord is simpel, volgens de Islam mag men tijdens zijn onreinheid het volgende niet doen:

1 – De Koräan lezen of in de hand nemen, om welke reden dan ook en onder welke voorwaarden dan ook, God zegt: “Wordt alleen door de reinen geraakt”, deze zin staat opgeschreven op de buitenkant van elke Koräan maar het is afkomstig uit de koräan zelf (56: 79)

2 – Verrichten van de dagelijkse gebeden

3 – Naar de moskee gaan

4 – Naar religieuze ontmoetingen gaan (zelfs buiten de moskee)

5 – Verschijnen bij de islamitische rechtbank (*5) als getuige, omdat bij het zweren de naam van God niet genoemd mag worden als hij onrein is

6 – Tijdens de maand Ramadan mag men tussen de zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken en seksuele contacten verrichten, maar na zonsondergang mag alles, ook de seksuele contacten, men  moet zich voor de zonsopgang ritueel wassen, anders kan hij de volgende dag niet vasten en zelfs als hij vast, wordt dat niet van hem geaccepteerd en hij dient die dag in te halen aan het eind van Ramadan. In geval van “noctornal spermatorrhea” dient men zich ritueel te wassen.

Alleen al dit probleem vormt een van de grootste moeilijkheden bij het zoeken naar woonruimte voor de buitenlandse Islamieten. Men is bereid meer te betalen zolang er een douche aanwezig is. (Zie huisvestingsproblemen)

Seksuele contacten met niet moslims

(Zowel met Christenen en Joden als voor anderen)

Op grond van het feit dat een Islamitische vrouw niet met een niet-moslimman mag trouwen, kan hier geen sprake zijn van seksuele contacten.

Wat de mannen betreft gelden dezelfde regels als voor het huwelijk, dus seksuele contacten kunnen alleen zijn met Christelijke of Joodse vrouwen en niet met andere vrouwen.

Seksueel contact met een andere dan zijn eigen vrouw is zonde, dat geldt voor alle vrouwen, gelovig of niet:

“En laat U niet in met overspel, het is zedeloosheid en een kwade weg is dat.” (17:32).

Dit is heel belangrijk, in mijn contacten met veel Islamitische buitenlandse werknemers die seksuele contacten hebben met Nederlandse of andere meisjes of vrouwen en hen daarna zo maar verlaten, heb ik ontdekt, dat zij dat doen omdat die meisjes of vrouwen ongelovig zijn en het is daarom niet belangrijk wat er met hen gaat gebeuren. Dat alleen respect gegeven moet worden aan Islamitische vrouwen is een absoluut fout standpunt die tegen de Koräan’s regels is en tevens tegen alle islamitische logica’s.

Zedeloosheid en prostitutie.

Dit is absoluut verboden en er zijn daarover veel teksten in de Koräan (bovengenoemde teksten, en de teksten over de geboorteregeling in de Islam). Verder zal iedereen die op de een of andere manier bij zedeloosheid betrokken is, door zelf zedeloos te doen of de zedeloosheid te bevorderen een straf van God krijgen: “Zij, welke zouden wensen, dat zich zedeloosheid verspreidt onder hen die geloven, voor hen is een pijnlijke bestraffing in het nabije en in het latere leven.”

Op grond daarvan is de zedeloosheid in de civiele wet in de Islamitische landen een strafbaar feit.

Mengen van religie en politiek door beide tegenstanders

Het is misschien interessant om iets te vertellen over hoe ver sommige zaken tot problemen en conflicten kunnen leiden die normaal gesproken geen conflict waard zijn.

In Turkije is de prostitutie en bordelen toegestaan, in praktisch alle andere moslimlanden niet. Na het conflict tussen de Moslimbroeders en de regering in Egypte was het grootste ‘argument’ dat tegen de Moslimbroeders gebruikt werd en wordt, het feit dat zij het Turks Kalifaat accepteren en steunen terwijl Turkije geen echt ‘islamitisch’ land is. Waarom niet? Omdat Turkije de prostitutie niet verbiedt terwijl dit in een moslim land niet mag! De Moslimbroeders reageren op hen beurt met de mededeling “Ja, maar Erdogan zit vast met de erfenis van het voormalige militaire systeem in Turkije, die hebben de prostitutie in Turkije toegelaten en als de militairen in Egypte meer macht krijgen dan wordt Egypte net zoals Turkije en daarom moeten wij de militairen naar hun kazernes terugsturen dan weten wij zeker dat prostitutie niet toegelaten wordt in Egypte “onder de moslimbroeders dus!”.

De relatie tussen de beperking van seksuele contacten en de cervix carcinoma

Vroeger dacht men dat de vrouwen van “besneden” Joden geen cervix-carcinoma konden krijgen, omdat hun mannen “besneden” zijn. Later is die conclusie ongegrond verklaard.

Wel bestaat de relatie tussen cervix carcinoma en het hebben van seksuele contacten op jonge leeftijd en het veelvuldig veranderen van partner (33) (in niet moslimlanden). De reden van cervix carcinoma bij Islamitische vrouwen werd altijd in verband gebracht met het krijgen van veel kinderen. (It has been said that the lesion is less common in the wives of circumcised Jews than other populations though of course this may have some reference to marital relationships dictated by the Jewish law (23) en dat zijn dezelfde regels als de Islamitische).

Maar in de tijd waarin die onderzoeken gedaan zijn was de HPVvirus niet bekend zijn en de mannen waren niet mee besmit! Ho ho! SOA’s kwamen en komen gewoon voor. Ik vroeg naar de prevalentie van cervixca in de huidige moslimsamenleving. Want dat zou, theoretisch flink lager moeten zijn dan bij niet-moslims. Maarja, niet iedere man is even monogaam als hij pretendeert te zijn… De vrouwen hebben beduidend minder mogelijkheden, dus zullen hun man niet kunnen besmetten.

=========================================================

*1. De onthouding in de Islam is niet als toen bij het jodendom dat men de vrouw totaal onthoudt van elk contact, en bij het eten en slapen en elke communicatie. De Islam meent dat mannen alles samen kunnen doen met hun vrouwen behalve seksueel contact tijdens de menstruatie. Het woord onthouding komt weer voor bij de geboorteregeling, hoofdstuk 8-9. Het betekent daar seksueel contact maar met extra vaginale ejaculatie en dat was de manier die door de Perzen en Romeinen toegepast werd.

*2. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/penile-cancer/risks-causes Verder is bewezen dat deze kankervorm in de Oosterse landen 18% bedraagt van alle maligne gevallen. carcinoma of penis is algemeen binnen in India, waar  geen moslim is. https://www.ejmanager.com/mnstemps/67/67-1411733993.pdf?t=1548330436.

*3. In een gesprek daarover met mijn professor Dr. Lindeboom, hoogleraar Interne Geneeskunde en Medische Encyclopedie, meende hij dat het best mogelijk zou zijn dat de quarantaine een Islamitisch idee is gezien daarover niets bekend was in de voor Islam literatuur, en hij heeft zelf niets in de literatuur over dit feit kunnen vinden.

*4. Avicenna = Ibn Sinaï, zijn boek “AL-Quanoen” in de medicijnen betekent “de Wet” in de medicijnen, in onze hedendaagse taalgebruik betekent dit “de regels of reglement” van de medische behandeling, zie verder hoofdstuk 12.

*5. In veel islamitische landen zijn er islamitische rechtbanken die alles wat de godsdienst en de overtreding van religieuze regels aan gaan, deze rechtbanken bestaan samen met de gewone rechtbanken maar in landen als Saoedi Arabië kennen zij alleen islamitische rechtbanken omdat de wetten daar zijn afkomstig uit de sjaria (het islamitische recht)

*****