Ramadan – 1441 (AH) – 2020 (AC)

Ramadan” is de naam van de negende maand van het islamitisch kalenderjaar, aangeduid als Anno Hagiri (AH). Omdat de openbaring van Gods woord aan de profeet Mohamed, vastgelegd is in het Heilige Boek de Koräan, een aanvang vond in die maand, is Ramadan de heiligste maand van het islamitische jaar. De meest moslims weten dat de Koräan in Ramadan nedergezonden is, maar niet dat ook de Tien Geboden van Mozes en de Bijbel van Jezus ook in Ramadan nedergezonden zijn en daarom is Ramadan “de gezegende maand” van het Arabische jaar.

Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

Ramadan wordt in vele landen maar met name in Egypte geassocieerd met de “lantaren”, het verhaal van de lantaren gaat terug tot de Fatimiden tijdperk.

Etymologie
Het woord “Lantaarn”: “Fanous” (Fanos, Phanos en Fanoos in Egyptische dialecten) is een term van Griekse oorsprong, getransliceerd naar “kaars”. Het betekent ‘licht’ of ‘lantaarn’. Het werd historisch gebruikt in de betekenis van het ‘licht der wereld’ en is een symbool van hoop, zoals in ‘licht in de duisternis’.

Geschiedenis
Het traditionele gebruik van “fanouses” als decoratie in verband met Ramadan wordt geacht te zijn ontstaan ​​tijdens het Fatimid Caliphate, voornamelijk gericht in Egypte, waar de traditie vasthoudt dat de Caliph Al-Muizz Lideen-illah werd begroet door de Egyptische mensen die lantaarns houden om zijn aankomst in Caïro te vieren tijdens De heilige maand van Ramadan. Het gebruik ervan is nu verspreid over bijna alle moslimlanden.

Fanous
In de oudheid was het vergelijkbaar met een lamp, en zou het kaarsen of olie bevatten. De fanous is oorspronkelijk ontwikkeld uit de fakkels die in de farao festivals werden gebruikt, die de opkomst van de ster Sirius vierden. Vijf dagen lang vierden de oude Egyptenaren de verjaardagen van Osiris, Horus, Isis, Seth en Nephtys – één op elke dag – door de straten te verlichten met de flitsende fakkels.

Notitie:

Torches of kaarsen werden ook gebruikt in het vroege christendom. Dit is gemerkt en is opgenomen door de Egyptische historicus Al-Maqrizi (1364-1442), die in zijn boek “Al Mawaiz wa al-ïetibar bi dzikr al-khitat wal äathar” opmerkte dat deze fakkels of kaarsen werden gebruikt Bij de kersttijd voor de feestviering.

*****

Als u meer over het Vasten wilt weten dan gaat u naar de volgende pagina:

Het vasten van Ramadan